indigo nails sklep online

Zapisz sie do naszego Newslettera aby otrzymywac promocje, oferty i porady.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl  prowadzony jest przez Firmę NAILS & LASHES Monika Urbańska z siedzibą w Bydgoszczy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz, NIP: 558-161-31-48, Regon 093016632.
 • Zawartość sklepu internetowego  http://indigonailsbydgoszcz.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 • Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
 • Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, chyba, że wynika to z warunków promocyjnych.
 • Wszystkie produkty sprzedawane na sklepie http://indigonailsbydgoszcz.pl są do użytku profesjonalnego.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 • Sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
 • Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej, aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.
 • Do zakupów w sklepie internetowym http://indigonailsbydgoszcz.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do sklepu internetowego http://indigonailsbydgoszcz.pl. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.
 • Przyjęcie przez sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną. Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.
 • Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
 • Sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 • Firma http://indigonailsbydgoszcz.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia.
 • Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
 • Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym http://indigonailsbydgoszcz.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.  Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W takich przypadkach Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawartą. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone Potwierdzeniem realizacji zamówienia.
 • Sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl wystawia dokument sprzedaży - (rachunek). W przypadku potrzeby wystawienia rachunku na firmę w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia rachunku. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia rachunku jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy NAILS & LASHES Monika Urbańska do wystawienia rachunku na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 • Sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 • Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://indigonailsbydgoszcz.pl
 • Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Firma Nails & Lashes Monika Urbańska nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu.
 • Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl

 

DANE OSOBOWE

 • Przy składaniu zamówienia zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub w inny sposób.
 • Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji procesu zamówienia, obsługi przed i po sprzedażowej. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu zamówienia.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 • Zamówienia realizujemy po otrzymaniu płatności lub po wybraniu opcji za pobraniem - płatność przy odbiorze.
 • przyjmujemy również wpłaty dokonane na przelewem bankowy na nasze konto.

Przelew na konto 
Nasze dane do płatności:

Nr konta:   

Płatności za Pokazy / Warsztaty / Szkolenia / Doszkolenia:

NAILS & LASHES Monika Urbańska
24 2490 0005 0000 4600 4035 1121

Płatności za zamówienia w sklepie internetowym:

NAILS & LASHES Monika Urbańska

39 2490 0005 0000 4500 2423 0567

 

 • Płacąc przelewem na nasze konto obniżasz koszty transakcji i skracasz czas realizacji zamówienia.
 • Koniecznie w tytule płatności wpisz numer zamówienia.
 • Zanim autoryzujesz przelew dokładnie sprawdź numer naszego konta oraz kwotę przelewu.

RABATY
Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji systemu rabatowego bez podania przyczyn i odrębnego informowania klientów o wprowadzonych zmianach. Aktualny system rabatowy znajduje się w regulaminie sklepu, w części RABATY.
Jeśli nie zgadzasz się z aktualnym systemem rabatowym, proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl

CENY WYSYŁKI
Do każdego zakupionego towaru, niezależnie od ceny, należy doliczyć koszty wysyłki. Wyjątek stanowią zamówienia spełniające warunki przesyłek gratisowych. Dostawa towaru odbywa się poprzez firmę kurierską DPD. Zamówienia realizujemy na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej. Czas dostawy zależy od rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. 

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

 • Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie Firmy kurierskiej DPD.
 • W przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem, Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny z osobą składającą zamówienie w celu jego potwierdzenia lub odrzucenia.
 • Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia na kosmetyki w najkrótszym możliwym terminie od 1 do 7 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia.
 • W momencie odbioru przesyłki, po uiszczeniu opłaty Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.

ORYGINALNOŚĆ PRODUKTÓW

 1. Wszystkie produkty są oryginalne i mają aktualną datę ważności.
 2. Sprzedawane produkty znajdują się w oryginalnych opakowaniach.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
Sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl prezentuje aktualną i pełną ofertę producentów. Nie jest to równoznaczne z posiadaniem wszystkich towarów na stanie magazynowym. Dotyczy to przede wszystkim towarów nietypowych lub artykułów właśnie wycofanych z produkcji. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar znajduje się przynajmniej na magazynach producenta lub może zostać specjalnie dla klienta sprowadzony. W innym przypadku Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska ma prawo zaproponować klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach, w przypadku jego zgody, zrealizować zamówienie lub zwrócić wpłatę całej sumy klienta, jeżeli taka była wcześniej dokonana.

REKLAMACJE I GWARANCJE

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać drogą mailową bądz użyc formularza kontaktowego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271). 

Nie przyjmujemy zwrotów wynikających z braku umiejętności użytkowania produktów przeznaczonych do użytku profesjonalnego.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach http://indigonailsbydgoszcz.pl chronione są prawami autorskimi.
 2. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Marek: NAILS & LASHES Monika Urbańska, Indigo Nails Lab jest zabronione.
 3. Zdjęcia oferowanych przez nas produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez http://indigonailsbydgoszcz.pl tylko w celach informacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska zastrzega sobie prawo do: 

 • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
 • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
 • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
 • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

Wypełnienie arkusza(y) z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Firmę NAILS & LASHES Monika Urbańska. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.


Accept

Strona indigonailsbydgoszcz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookie. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.